Hakkımızda: Amacımız

AMACIMIZ

A

+

A

-

Derneğimiz İBAYDER, görsel yeti yitimi olan (doğuştan veya sonradan) az gören bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması için;

 

  • Eğitimde fırsat eşitliği,
  • Beceri ve meslek edinebilme,
  • Az gören bireylerin birbirleriyle, çevreleriyle ve alandaki profesyonellerle olan iletişimlerinin arttırılması,
  • Re/habilitasyon hizmetlerinden yararlanabilme,
  • Gerekli yardımcı yöntem ve cihazların sosyal güvenlik kurumlarınca sağlanması,

 

sonuç olarak, toplum içinde bağımsız ve üretici nitelikleriyle kendilerine yetebilen ve topluma yararlı olan bireyler olarak yaşamlarına devam edebilmeleri için, yetkili kurumlar nezdinde gerekli çalışma ve araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca, aynı amaca hizmet için faaliyet gösteren diğer dernekler ile birleşerek federasyonlar kurmak, eğitim kursları, sempozyum, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenleyerek mensupların ve üyelerin, mesleki ve teknik eğitim düzeylerinin yükseltilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda süreli veya süresiz yayınlar yapmak, mensupların ve üyelerinin kullanımı için sosyal ve sportif tesisler açmak, bu tesisleri işletmek veya işlettirmek, spor kulüpleri kurmak, menkul ve gayrimenkul mallar edinmek gibi faaliyetlerde bulunur.

 

 

+
-

“Bu web sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM

DERNEĞİ'ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

 

İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM DERNEĞİ

Haymana Yolu Karşıyaka Mah. Mogan Gölü Yapı Koop. No:1 Gölbaşı - İncek / ANKARA

mail : azgorenler@gmail.com

web : www.ibayder.org

© Tüm Hakları Saklıdır. İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM DERNEĞİ