Hakkımızda: Misyonumuz

MİSYONUMUZ

A

+

A

-

Yeti yitimli (özürlü-engelli) bireylerin ve ailelerinin birbirileriyle ve profesyonelllerle iletişimi ve dayanışması, bu konuda toplumun duyarlılığı ve farkındalığının arttırılması çok önemli bir konudur. Ülkemizde görsel yeti yitimi ile ilgili çok sayıda sivil toplum örgütü bulunmaktadır. Ancak verilecek desteklerin planlanmasında görme kaybının niceliği ve niteliği temel alınmalıdır.

 

Görsel yeti yitimi, iki ana grupta değerlendirilmektedir. Birincisi, yeti yitiminin ileri derecede kaybedildiği, hatta bazen ışık hissinin bile olmadığı ‘körlük’ durumudur. ‘Az gören’ dediğimiz ikinci grupta ise re/habilitasyon ve destek programları ile mevcut görmenin en iyi şekilde kullanılacak hale getirilmesi ve geliştirilmesi mümkün olmaktadır. Dolayısı ile bu iki grup için yapılması gereken destek ve uygulamalar farklıdır.

 

‘İlk Bakış Az Görenlere Yardım Derneği’ adından da anlaşılacağı gibi ‘az gören’ grubu hedeflemektedir. Derneğimiz, az görenlerin (doğuştan veya sonradan) yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla Mayıs 2011 tarihinde kurulmuştur.

 

Derneğimizde az gören bireyler, aileleri ve bu alanda çalışan profesyonelllerin (göz hekimi,  ilgili diğer uzman hekimler, eğitimciler ve diğer kamu görevlileri) iletişimi ve sorunun çözümünde güç birliği yapmaları mümkün olabilecektir.

 

 

+
-

“Bu web sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM

DERNEĞİ'ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

 

İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM DERNEĞİ

Haymana Yolu Karşıyaka Mah. Mogan Gölü Yapı Koop. No:1 Gölbaşı - İncek / ANKARA

mail : azgorenler@gmail.com

web : www.ibayder.org

© Tüm Hakları Saklıdır. İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM DERNEĞİ