Ankara Üniversitesi Az Görme Rehabilitasyon Merkezi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AZ GÖRME REHABİLİTASYON MERKEZİ

A

+

A

-

PROJELER

OFTALMOLOJİ ALANINDAKİ PROJELER

 

1. Oftalmolojide Birinci Basamağın Yeri ve Önemi

ISGEO (The International Society of Geographic and epidemological Ophthalmology) multisentrik çalışma.

Yürütücü: Doç. Dr. Aysun İdil

Başlangıç tarihi: 15 Ekim 1992

Bitiş tarihi: 15 Ekim 1993

 

2. ILO’nun IPEC projesi kapsamında Fişek Enstitüsü’nün “Küçük İşyerlerinde Çalışan Çocukların Sağlık ve Sosyal Hizmet Sorunu” projesinin bir bölümü olarak, “Ostim Çıraklık Eğitim Merkezinde Göz Hastalıkları ve Renk Görme Bozuklukları Taraması”

Yürütücü: Doç. Dr. Aysun İdil

Destekleyen Kuruluş: Fişek Enstitüsü

Başlangıç tarihi: Kasım 1993

Bitiş tarihi: Şubat 1994

 

3. “Park Sağlık Ocağı Bölgesinde 10 yaş Üzerindeki Nüfusta Behçet Prevalans Çalışması”

(A.Ü. Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi,  Behçet Merkezi ile birlikte)

Yürütücü: Doç. Dr. Aysun İdil

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK SBAG-AYD 170

Başlangıç tarihi: Temmuz 1997

Bitiş tarihi: Temmuz 1998

 

4. Türk Toplumunda Diabetik Retinopati için Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Yürütücü: Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı ile ortak olarak yürütülmekte).

Epidemiyolog ve oftalmoloji kons; Prof. Dr. Aysun İdil

Destekleyen kuruluş: A.Ü.Araştırma Fonu

Başlangıç tarihi: Kasım 1997

Bitiş tarihi: Kasım 1998

 

5. Ulusal Behçet Programı” oluşturulması hakkında proje’’

Yürütücüler: Doç. Dr. Aysun İdil, Prof. Dr. Recep Akdur.

Destekleyen Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı, Novartis İlaç Firması

Mart 1999

Behçet Hastalığı ile ilgili yaptığımız araştırma ve değerlendirmeler sonucunda Türkiye’de

“Ulusal Behçet Komitesi ve Programı” oluşturulması gereği sonucuna varılmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilgi ve yaklaşımı sağlanarak, Bakanlığın desteği ile 9-11 Aralık 1999 tarihinde Ulusal Behçet Komitesi ve Programı Oluşturma toplantısı gerçekleştirilmiştir. 50 bilim adamının katıldığı bu toplantıda Ulusal Behçet Programının taslağı geliştirilmiştir

 

6. “Diabetik Retinopatide Prevalans İnsidans, Risk Faktörleri ve Körlüğün Önlenmesi Konusunda Saha Araştırması

Yürütücü: Prof. Dr. Aysun İdil

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK SBAG-AYD 305

Başlangıç tarihi: Temmuz 2000

Bitiş tarihi:         Temmuz 2001

 

7.  “Diabetik Retinopatide Prevalans İnsidan, Risk Faktörleri ve Körlüğün Önlenmesi Konusunda Saha Araştırması”

Yürütücü: Prof. Dr. Aysun İdil

Destekleyen kuruluş: A.Ü. Araştırma Fonu  97-09-00-20

Başlangıç tarihi: 14.7.1997

Bitiş tarihi:         Temmuz 2003

 

8. “Diabetik Retinopatide Körlüğün Önlenmesi’’

Yürütücü: Prof. Dr. Aysun İdil

Destekleyen kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı 99 K 120 200

Başlangıç tarihi: Ocak 1999

Bitiş tarihi:    Temmuz 2003

 

9. ‘’Türkiye’de Az Görenlere Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Profesyonellerin Eğitimi’’ Sight First LCIF 118-U

Ankara Üniversitesi- Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve International Lions Clubs ortaklığı ile

Proje Koordinatörü; Prof. Dr. Aysun İdil

Destekleyen kuruluş; LCIF (Lions Clubs International Foundation)

Başlangıç tarihi: 2013

Bitiş tarihi: 2015

 

10. Ateş Böcekleri  TR51/15/SOSALT/0037

Proje Koordinatörü; Prof. Dr. Aysun İdil

Destekleyen kuruluş; Ankara Kalkınma Ajansı

Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı

Başlangıç tarihi: 2015

Bitiş tarihi:         2017

 

11. SİVİL DÜŞÜN;  EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ  (AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ) - 9272

Başlangıç tarihi:  MAYIS 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bu web sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM

DERNEĞİ'ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

 

İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM DERNEĞİ

Haymana Yolu Karşıyaka Mah. Mogan Gölü Yapı Koop. No:1 Gölbaşı - İncek / ANKARA

mail : azgorenler@gmail.com

web : www.ibayder.org

© Tüm Hakları Saklıdır. İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM DERNEĞİ