Eğitim

EĞİTİM-PROJE

A

+

A

-

SİVİL DÜŞÜN PROJEMİZ ; OKUL SENİ BEKLİYOR

 

Görme engelli bireylerin, özellikle az görenlerin ana sınıfından başlayarak lisans üstü eğitime kadar, bu süreçte yaşadıkları sorunlar ve üretilebilecek ve uygulanabilecek çözüm yolları ile ilgili olarak derneğimiz İBAYDER tarafından ‘OKUL SENİ BEKLİYOR’ projesi yürütülmektedir. Proje Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

 

PROJE ÖZETİ

Türkiye’de az görenler alanındaki ilk dernek olan ‘İlk Bakış Az Görenlere Yardım Derneği İBAYDER’  az gören öğrenciler, aileleri ve bu alanda çalışan profesyoneller tarafından kurulmuştur. Derneğimiz, Türkiye’de üniversite bünyesinde yapılandırılmış ilk ve tek merkez olan ‘Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Görme araştırmaları ve Az Görme rehabilitasyon Merkezi’ ile koordine olarak çalışmakta ve üye ve takipçisi olan az gören bireylerin muayene-rehabilitasyon gibi sorunlarında bu merkezden destek almaktadır.

 

İbayder olarak düzenleyeceğimiz ’OKUL SENİ BEKLİYOR’ kampanyasında amacımız, üniversite öğrencileri dahil, eğitim çağındaki tüm az gören öğrencilerin eğitim olanaklarından hak ettikleri biçimde yararlanabilmeleri için;

  1. Kayıt ve eğitim süreci boyunca okul yönetimleri tarafından destek ve rehberlik hizmetlerinin sağlanması,
  2. Eğitim yöntemleri ve araçlarının niteliklerinin uygun hale getirilmesi,
  3. Okullarda derslik ve diğer çevre koşullarının, güvenlik ve görsel algının  arttırılması konusunda düzenlenmesi,
  4. Sınavlarda verilmesi gereken ayrıcalıkların (ek süre, az görme yardımcı cihazı gibi) sağlanması,
  5. Bu öğrencilere göz hekimleri tarafından önerilen az görme yardım cihazlarının ücretlerinin tamamının sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenmesi
  6. Konu ile ilgili yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi ve işlerliğinin sağlanması
  7. Sorunu yaşayanların sorun saptama ve  çözüm önerilerinin etkililiğini gösterek, sorunun çözümünde sivil toplum örgütlerinin önemini anlatmak ve ilgili yasal ve sosyal düzenlemelerde /bu örgütlerden görüş alınmasını gündeme getirmek, konularında,  eğitim alanındaki yöneticiler, diğer görevliler ve az gören öğrencilerin aileleri başta olmak üzere tüm toplumda farkındalık yaratmak ve ilgili kamu kurumları ve yasa yapıcıların konuyla ilgili düzenlemeler yapmalarını ve yürütmelerini sağlamaktır.

 

Sonuç olarak az gören öğrencilerin, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle sağlıklı/tam gören yaşıtları ile birlikte eğitim alma olanağının sağlanması amaçlanmaktadır

 

 

 

 

+
-

“Bu web sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM

DERNEĞİ'ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

 

İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM DERNEĞİ

Haymana Yolu Karşıyaka Mah. Mogan Gölü Yapı Koop. No:1 Gölbaşı - İncek / ANKARA

mail : azgorenler@gmail.com

web : www.ibayder.org

© Tüm Hakları Saklıdır. İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM DERNEĞİ