Yasal Haklarım: Sosyal Yardım

YASAL HAKLARIM

A

+

A

-

Sosyal yardım

  • Engelli aylığı: Evde %40 ve üzerinde engeli olan, sosyal güvencesi olmayan ve evde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda: engel oranı %40-69 olan kişiler için 509,13 TL, engel oranı %70 ve üzeri olan kişiler için 763,69 TL engelli aylığı bağlanır (Tutarlar 2019 yılına aittir).
  • Evde bakım yardımı: Evde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden az olan ve başkasının yardımı olmadan günlük yaşamını yerine getiremeyen kişilere yapılır. Ödenen tutar 1.384,59 TL (Tutar 2019 yılına aittir).
  • Engelli ihtiyaç yardımı: Yoksul engelli kişilerin topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç gereksinimin karşılanması esasına dayanır.
  • Engelli yakın aylığı: Evde 18 yaşından küçük engelli bir kişi, sosyal güvencesi olmayan ve evde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda 509,13 TL yadım yapılır (Tutar 2019 yılına aittir).
  • Engelli aylıkları hiçbir şekilde haczedilemez.

 

 

“Bu web sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM

DERNEĞİ'ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

 

İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM DERNEĞİ

Haymana Yolu Karşıyaka Mah. Mogan Gölü Yapı Koop. No:1 Gölbaşı - İncek / ANKARA

mail : azgorenler@gmail.com

web : www.ibayder.org

© Tüm Hakları Saklıdır. İLK BAKIŞ AZ GÖRENLERE YARDIM DERNEĞİ